اخبار برگزیده
 
رئیس دبیرخانه منطقه 10دانشگاه پیام نور:
منطقه ای شدن دانشگاه موجب تسریع در خدمات می شود /فرصت استفاده از تجربیات متقابل در منطقه ای شدن

.

رئیس دبیرخانه منطقه 10دانشگاه پیام نورگفت:منطقه ای شدن منجر به تسریع در خدمات و وسعت اختیار خواهد شد.
دکتر علیرضا اقبالی در جلسه با روسای مراکز و اعضای علمی پیام نور لرستان با اشاره به چالش ها و موقعیت های پیش رو در منطقه ای شدن دانشگاه افزود:با رویه منطقه ای شدن در جهت پوشش ضعف و قوت هر دو استان در زمینه های مختلف و فرصت استفاده مشترک از تربیات مقابل صورت گرفته است و این تغییرات برای دانشگاه بسیار مثبت خواهد بود .

دراین جلسه دکتر ططری رئیس دانشگاه پیام نوراستان لرستان نیز از اینکه این استان و خوزستان مشترکات فراوانی از لحاظ نزدیکی عملکرد در سالهای گذشته در زمینه های مختلف آموزشی و علمی دارند،ابراز خرسندی کرد که با همکاری مشترک بتوان شاهد موفقیت هایی بیشتری در دانشگاه باشیم.

بازدید رئیس دبیرخانه منطقه 10 از پردیس دانشگاهی مرکز خرم آباد:

همزمان با آغاز هفته دولت؛
همزمان آغاز هفته دولت دکتر علیرضا اقبالی رئیس دبیر خانه منطقه 10 دانشگاه پیام نور از پردیس دانشگاهی پیام نور خرم آباد و همچنین چگونگی پیشرفت عملیات تکمیل ساختمان آموزشی و همچنین گلخانه مرکز خرم بازدید کرد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر