اخبار برگزیده
 
اقدامات انجام گرفته توسط روابط عمومی وفرهنگی مرکز در خصوص ثبت نام ازدانشجویان جدیدالورود سال 97-96
روابط عمومی  و فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر ضمن خیرمقدم و خوش آمدگویی  خدمت دانشجویان جدیدالورود اقداماتی در خصوص ثبت نام ازاین عزیزان بعمل آورده  و با  رویی گشاده  وسعه صدردر خدمت این عزیزان می باشد.  اهم آن فعالیتهابه  همراه تصویر به شرح ذیل میباشد.

1- نصب بنر خیر مقدم در ورودی دانشگاه
2- تشکیل میز خدمت جهت راهنمایی دانشجویان
3-نصب تراکت مدارک ثبت نامی و تراکت عضویت در تیم های ورزشی دانشگاه
4-استفاده از کارکنان دارای روابط عمومی بالا و خبره جهت ثبت نام و انتخاب واحد
5-استفاده ازدستگاه فتوکپی مرکز جهت  کپی کردن مدارک دانشجویان ورفاه حال آنان
6-نصب بنر برخی از تسهیلات مهم دانشجویی دردانشگاه پیام نور جهت آگاهی دانشجویان
7-نصب تقویم آموزشی دانشگاه
8- پذیرایی از دانشجویان
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر