همايش ها
همایش
اولین همایش ملی زبانهای بومی زاگرس (با تاکید بر زاگرس میانه)
زمان: سه‌شنبه 13 بهمن 1394
مكان: خرم آباد
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور لرستان
آخرین مهلت ثبت نام 20 بهمن 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 بهمن 1394
تاریخ برگزاری این همایش در تاریخ 19/12/1394 برگزار می شود
برگزارکننده دانشگاه پیام نور مرکز لرستان