اخبار
مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97

مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97

مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97

مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97

مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97

مسابقه محلی دارپلان دانشگاه پیام نور پلدختر اردیبهشت 97
برگزاری مسابقه محلی دار پلان بمناسبت هفته سلامت بین ادارات شهرستان پلدختر به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر: بمناسبت هفته سلامت و زمین پاک یکدوره  مسابقه محلی (دارپلان ) روز چهارشنبه  پنجم اردیبهشت 97 با شرکت تیم های ادارات شهرستان درتالابهای ولیعصربرگزار گردید که در پایان تیم امور آب شهرستان به مقام اول  و تیم مخابرات به مقام دوم  و تیم های دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی کاربردی آریاگچ مشترکاً به مقام سوم دست یافتند .