اخبار
مقامهای برترآزمون وکالت پیام نور مرکز پلدختر در سال96

مقامهای برتر آزمون وکالت پیام نور مرکز پلدختر در سال 96
کسب مقامهای برتر آزمون وکالت استان در سال 96 توسط دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر : آقایان امین محمدی - عباس مرادی و سرکار خانم زینب میرپور از دانشجویان فارغ التحصیل  رشته حقوق این مرکز در آزمون وکالت  سال 96 حائز رتبه های اول تا سوم  شدند . روابط عمومی این مرکز ضمن تبریک به این عزیزان  علت این موفقیت را کیفیت بالای آموزش   و منابع غنی علمی  و مطالعه تمام کتاب  و همچنین برگزاری امتحانات  بصورت استاندارد در این دانشگاه عنوان کرد