اخبار
تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96

تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر پیام نور پلدختر اسفند 96
تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر مرکز پلدختر اسفند 96 در مراسمی از کارکنان شاهد و ایثارگر مرکز پلدختر تجلیل بعمل آمد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر : آیین تکریم و تجلیل از کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر با حضورسرپرست مرکز و کارکنان در دفتر ریاست  دانشگاه برگزار گردید . در این آیین آقای قدم پور ضمن تجلیل از صبر و فداکاری خانواده شهداء و ایثارگران به بیان سخنانی در این خصوص پرداختند و در پایان با اهداء هدایایی از کارکنان شاهد و ایثارگر مرکز تجلیل بعمل آوردند.