كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
دانشگاه پیام نور پلدختر
دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر در اسفند ماه 1372 همزمان با تشریف فرمایی ریاست محترم جمهوری  وقت تاسیس شد ودر سال تحصیلی 74-73 تنها با یک رشته شروع بکار نموده است . اهداف درازمدت دانشگاه گسترش کمی و کیفی رشته ها و احداث فضای آموزشی مناسب برای دانشجویان بوده است . با توجه به اینکه مرکز جهت برگزاری کلاسهای رفع  از فضاهای آموزش وپرورش استفاده می کرد، همین امر مشکلات زیادی برای دانشجویان به وجود آورد با تلاش دولتمردان نظام جمهوری اسلامی در پائیز 87 کلنگ احداث ساختمان آموزشی مرکز زده شد ودر مهرماه 1389 به بهره برداری رسید .
 تعداد کل دانشجویان : 900
تعداد رشته گرایش ها : 17 رشته گرایش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             تعداد کل کارکنان : 14 نفر
تعداد اعضای هیات علمی ثابت وتمام وقت : 7 نفر
تعداد کل اساتید مدعو وحق التدریس : بیش از 75 نفر
تعدادکل کتب ویژه کتابخانه : 9400 جلد
تعداد آزمایشگاه ها : 2 آزمایشگاه زیست و کشاورزی
تعداد تشکل ها: 1- بسیج دانشجویی 2- بسیج اساتید
تعدادسایت ها ی کامپیوتری :2 سایت
فضای اداری و آموزشی واقع درکوی بسیجیان (تنگ علی) به مساحت 5000 مترمربع و زیربنا 2200 مترمربع زیر بنا درسه طبقه (با همکف)
زمین های دارای سند مالکیت : 1- زمین واقع در کوچه معلم 1 روبروی اداره تربیت بدنی به مساحت 296 متر مربع 2- زمین واقع در روستای اسلام آباد به مساحت حدود 8 هکتار
نمازخانه : نمازخانه خواهران وبرداران بصورت مجزا
تعداد کلاسهای رفع اشکال : 13 کلاس
تعداد وسائط نقلیه : 3 دستگاه 1- سمند 2- پیکان سواری 3- نیسان سایپا 
 تعداد رشته ها با گرایش ها: 17رشته
مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی ، حسابداری ، ادبیات فارسی ، ادبیات عرب ، مهندسی ترویج کشاورزی ، روانشناسی عمومی ، علوم تربیتی ، الهیات با سه گرایش(فقه - علوم قرآن -فلسفه) ، زیست شناسی ، مهندسی کامپیوتر ، حقوق ، علوم اجتماعی با دو گرایش (برنامه ریزی -پژوهشگری)    ، ریاضیات وکاربردها 
بيشتر