كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/7/4 سه‌شنبه
 معرفی رابط حراست مرکز پلدختر

نام و نام خانوادگی : رهبری مومنی
تحصیلات : کاردانی زبان و ادبیات فارسی 
سمت : رابط حراست
تلفن ثابت :06632227779
تلفن همراه  :09169845847
پست الکترونیک:
pnu_adary@yahoo.com


اعضای مجموعه :
 
ردیف نام ونام خانوادگی تحصیلات پست سازمانی تلفن
1 فیض اله       بازگیر کاردانی مدیریت نگهبان 06632228314
2 منوچهر شکواری وسطی پنجم ابتدایی نگهبان 06632228314