كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
رئیس اداره خدمات آموزشی ، پژوهشی و کارآفرینی


نام و نام خانوادگی : سیدمهدی شاهرخی
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک :seyd
mehdi15@yahoo.com
شماره تماس :32228316- 066
اعضای مجموعه

ردیف نام ونام خانوادگی پست سازمانی تلفن ایمیل
1 شکراله آبسری کارشناس آموزش 09169577126                   
2 معصومه خوشبختی کارشناس آموزش -
3 معصومه رحیمی مسئول فارغ التحصیلان 06632220553
4 مریم رضایی کارشناس برنامه ریزی- مسئول آزمایشگاه وکتابخانه -