كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/6/29 یکشنبه

معرفی روابط عمومی مرکز پلدختر

نام و نام خانوادگی :  شیرزاد کریمی نیا
تحصیلات : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
تلفن همراه  :09308890950
ایمیل : karimi _3505 @yahoo. com
تلفن ثابت :  
سوابق اجرایی :
مسئول روابط عمومی و کارپردازی و تربیت بدنی دانشگاه
سوابق آموزشی  :گذراندن دوره های مختلف آموزشی و کارگاهی با بیش از 23 کارگاه  و دریافت تقدیر نامه ولوح سپاس از نهادها وارگانهای مختلف

بيشتر