اخبار
استقبال از جدیدالورودها 96

استقبال از جدیدالورودها 96

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر

استقبال از جدیدالورودها 96 پیام نورمرکز پلدختر
مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورودمرکز پلدختر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر: به منظور ایجاد روحیه شور و نشاط و آشنایی دانشجویان با مناطق دیدنی و جاذبه های طبیعی  شهرستان  اردوی  یک  روزه ای درمورخ 29 مهرماه برای ورودیهای جدید در تالاب  های ولیعصر برگزار گردید. در این اردو آقای قدم پور سرپرست دانشگاه  ضمن سخنانی به بیان نقش و جایگاه  و رتبه علمی دانشگاه پیام نور و همچنین مزایای تحصیل در این دانشگاه در سطح کشور  پرداختند ودر ادامه آقای شاهرخی مسئول آموزش مرکز توضیحاتی در خصوص  مسائل آموزشی و آیین نامه های  دانشگاه بیان نمودند و در پایان اردو ضمن پذیرایی و صرف نهار ، بسته های فرهنگی نیز بین دانشجویان توزیع گردید .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ