اخبار
تصویر بازدید دکتر رجبی از مرکز پلدختر

تصویر بازدید دکتر رجبی از مرکز پلدختر

تصویر بازدید دکتر رجبی از مرکز پلدختر
بازدید دکتر رجبی معاونت دانشگاه پیام نور استان لرستان از مرکز پلدختر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکزپلدختر :   آقای دکتر رجبی معاونت و آقای ناطقی مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان لرستان از پیام نور مرکز پلدختر بازدید کردند .  در این بازدید  جلسه ای با حضور ریاست ، کارکنان  و اعضای علمی مرکز برگزار گردید،  که آقای قدم سرپرست مرکز ضمن خیرمقدم گزارشی از روند امورات مرکز ارائه نموده ودرادامه دکتر رجبی توضیحاتی در خصوص صرفه جویی و کاهش هزینه های مالی مرکز در راستای حق التدریس اساتید و سایر هزینه ها  بیان نمودند و در پایان نیز از بخش های مختلف مرکز بازدید بعمل آوردند. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ