آخرین اخبار
1399/2/17 چهارشنبهبا هدف تسهیل در فرایند تبدیل وضعیت همکاران علمی محقق شد:
انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین

.

با هدف تسهیل در فرایند تبدیل وضعیت همکاران علمی محقق شد:
انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین
دبير هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور از انجام مصاحبه صلاحیت عمومی همکاران علمی به صورت آنلاین خبر داد و گفت: با هدف تسهيل فرايند مصاحبه هاي صلاحيت عمومي و جلوگيري از وقفه در فرايند تبديل وضعيت اعضاي متقاضي به دليل شيوع كرونا و شروع كلاس ها، امكان انجام مصاحبه هاي صلاحيت عمومي به صورت آنلاين ميسر شد.
به گزارش روابط عمومی، دکتر کردمیرزا افزود: نخستین حلسه مصاحبه آنلاین امروز برای تعدادي از همكاران استانهاي مختلف برگزار و ضمن شناسايي برخي نواقص احتمالي مقرر شد به صورت هفتگي جلسات آنلاين مصاحبه برقرار باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ