آخرین اخبار
1399/2/17 چهارشنبهپرسشنامه ارزیابی کلاسهای مجازی
پرسشنامه ارزیابی کلاسهای مجای را تکمیل فرمایید.

.

پرسشنامه ارزیابی کلاسهای مجازی
پرسشنامه ارزیابی کلاسهای مجای را تکمیل فرمایید.

قابل دانشجویان عزیز
به منظور ارزیابی برگزاری کلاسهای الکترونیکی پرسشنامه ای تهیه شده است .
با توجه به اهمیت موضوع تکمیل این پرسشنامه ضروری می باشد .
لطفا با زدن به روی لینک  به محیط پرسشنامه وارد و  نظر خود را اعلام فرمائید .https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN5k7-8MdW0BtxaAqvooJa9rM3wHTIcYX9tY_EYqO_mVG3dQ/viewform?usp=sf_link


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر