آخرین اخبار
1399/5/7 سه‌شنبه
قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویان محترم نسبت به تکمیل پرسشنامه عملکرد غیرحضوری اقدام نمایید

.

قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه پیام نور استان لرستان
احتراما باتوجه به اهمیت ارزیابی عملکرد غیرحضوری دردانشگاه پیام نورتوسط وزارت علوم خواهشمنداست حداکثر تا  تاریخ 99/05/14 نسبت به تکمیل پرسشنامه به آدرس زیر اقدام نمایید .

http://nezarat.msrt.ir/fa/form/63

روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان لرستان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر