برگزیده ها
1402/9/6 دوشنبه
نشست صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ روسای مراکز و واحدها و مدیران ستادی استان لرستان با دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور
در این نشست که روسای مراکز و واحدهای استان حضور داشتند هر کدام از روسا به بیان مسائل و مشکلات مراکز و واحدها در حضور ریاست عالیه دانشگاه پرداختند ورییس دانشگاه نیز در خصوص بر طرف کردن مشکلات قول پیگیری و مساعدت لازم رادادند.

عکس نگاشت ؛ ️ نشست صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ روسای مراکز و واحدها و مدیران ستادی استان لرستان با دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir