برگزیده ها
1401/7/12 سه‌شنبه
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی سال 1401
قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی سال 1401

امكان پذيرش غير حضوري  سيستمي و انتخاب واحد و درخواست مهمان ترمي  تا تاريخ 20 مهرماه 1401  تمديد شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir