برگزیده ها
1401/8/16 دوشنبه
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود:
دانشجویان عزیز جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند
دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت کارت دانشجویی خود به واحد آموزش مراجعه نمایند. همراه داشتن کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحانات پایانترم الزامی می باشد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir