کلاس ها
برنامه كلاسهاي حضوري نيسمال اول سال تحصيلي 1402-1401
منابع درسی، لیست ارائه دروس و جدول تطبیق دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 1402-1401
لطفا جهت مشاهده و دسترسي به اطلاعات ، روي نام استاد مورد نظر كليك نمائيد
لينك دانلود نرم افزارها مورد نياز -شركت در كلاسهاي مجازي دانشگاه پيام نور لرستان