اطلاعيه ها
اطلاعیه وام شهريه دانشجویی
قابل توجه دانشجویان ورزشکار
آموزش تصویری تغییرمحل آزمون
  • 1401/8/7 شنبه آموزش تصویری تغییرمحل آزمون
    دانشجویانیکه می خواهند محل آزمون خود را تغییر دهند از1401/08/18 تا 1401/09/01با مراجعه به سایت گلستان تغییر محل آزمون خود را ثبت نمایند.
اطلاعیه  های مهم در خصوص برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401
تمدید مهلت انتخاب واحد دانشجویان برای نیمسال اول 1402-1401