برگزیده ها
1401/3/22 یکشنبه
دستورالعمل انتخاب واحد، برگزاری کلاسها و امتحانات در نیمسال تابستانی سال تحصیل۱۴۰۱-۱۴۰*
کلیه کلاسهای دروس نظری ترم تابستان 1401 دانشگاه پیام نور به صورت غیرحضوری و کلیه امتحانات نیز حضوری برگزار خواهد شد

.۱- انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمان‌بندی شده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

۲- تقاضای مهمان دانشجویان دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ امکانپذیر می‌باشد. ( برای امتحان در شهر دیگه باید درخواست مهمان موقت در سیستم گلستان بدید قبل از انتخاب واحد، بعد از اینکه مهمان در مرکز مبدأ و مقصد تایید شد انتخاب واحد کنید).

۳- کلاسهای آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت #الکترونیکی در سطح کشور/ منطقه /استان و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه LMS ارائه می‌گردد.

۴- ارائه دروس به شیوه #خودخوان مجاز نیست.
۵- درس جزء سی قرآن کریم به صورت عادی و بدون استاد ارائه شود.

۶- تمام دروس (بجز درس حفظ سی‌ام قرآن کریم) دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاس‌ها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ خواهد بود. موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ خواهد بود.

۷- دروس قابل ارائه در دوره تابستانی به شرح زیر است:
🔻 دروس کاملاً نظری و دارای منبع درسی نیمسال 6 و بالاتر مقطع کارشناسی پیوسته
🔻تبصره 1: دروس تربیت بدنی، ورزش 1 و تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی نیز قابل ارائه هستند.

۸- #سقف تعداد واحد قابل انتخاب برای هر دانشجو 9 واحد (با رعایت حداکثر یک عنوان دروس معارف اسلامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی) است.

۹-انتخاب واحد در دوره تابستان برای دانشجویان اجباری نیست.

۱۰-رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.

۱۱-حذف و اضافه دروس در دوره تابستان امکانپذیر نیست.

۱۲-برگزاری امتحانات به صورت متمرکز (حضوری) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ طبق تقویم امتحانات و به صورت حضوری برگزار می‌شود.✅دستورالعمل انتخاب واحد، برگزاری کلاسها و امتحانات در نیمسال تابستانی سال تحصیل۱۴۰۱-۱۴۰*

۱- انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمان‌بندی شده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

۲- تقاضای مهمان دانشجویان دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲  تا ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ امکانپذیر می‌باشد. ( برای امتحان در شهر دیگه باید درخواست مهمان موقت در سیستم گلستان بدید قبل از انتخاب واحد، بعد از اینکه مهمان در مرکز مبدأ و مقصد تایید شد انتخاب واحد کنید).

۳- کلاسهای آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت #الکترونیکی در سطح کشور/ منطقه /استان و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه LMS ارائه می‌گردد.

۴- ارائه دروس به شیوه #خودخوان مجاز نیست.
۵- درس جزء سی قرآن کریم به صورت عادی و بدون استاد ارائه شود.

۶- تمام دروس (بجز درس حفظ سی‌ام قرآن کریم) دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاس‌ها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ خواهد بود. موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ خواهد بود.

۷- دروس قابل ارائه در دوره تابستانی به شرح زیر است:
🔻 دروس کاملاً نظری و دارای منبع درسی نیمسال 6 و بالاتر مقطع کارشناسی پیوسته
🔻تبصره 1: دروس تربیت بدنی، ورزش 1 و تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی نیز قابل ارائه هستند.

۸- #سقف تعداد واحد قابل انتخاب برای هر دانشجو 9 واحد (با رعایت حداکثر یک عنوان دروس معارف اسلامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی) است.

۹-انتخاب واحد در دوره تابستان برای دانشجویان اجباری نیست.

۱۰-رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.

۱۱-حذف و اضافه دروس در دوره تابستان امکانپذیر نیست.

۱۲-برگزاری امتحانات به صورت متمرکز (حضوری) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ طبق تقویم امتحانات و به صورت حضوری برگزار می‌شود.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر