برگزیده ها
1402/9/6 دوشنبه
نشست صمیمی کارکنان دانشگاه پیام نورلرستان با دکتر تقی زاده ریاست دانشگاه
نشست صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ همکاران اداری و علمی استان لرستان با دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه

.

عکس نگاشت ؛ ️ نشست صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ همکاران اداری و علمی استان لرستان با دکتر تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر پریمی معاون اداری و مالی دانشگاه شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۲ اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر