برگزیده ها
1402/9/6 دوشنبه
بازتاب سفر رئیس دانشگاه پیام نور کشوردر گفتگو با صدا و سیمای مرکز لرستان
️توسعه ی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به تناسب ضرورتها و نیازهای استان

.

🎥 بازتاب سفر رئیس دانشگاه پیام نور در گفتگو با صدا و سیمای مرکز لرستان : ️توسعه ی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به تناسب ضرورتها و نیازهای استان ها ️جایگاه ششم دانشگاه پیام نور در میان دانشگاههای باز و ترکیبی جهان ️جایگاه دوم دانشگاه پیام نور در میان دانشگاههای باز و ترکیبی آسیا

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر