آخرین اخبار
1400/7/19 دوشنبه
🔻ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور تا ۱۹ مهرماه تمدید شد.

.

# اطلاعیه مهم :

🔻ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور تا ۱۹ مهرماه تمدید شد.

سامانه ثبت نام :
reg.pnu.ac.ir
فضای مجازی:
@loor.pnu

اداره کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان لرستان

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر